Värdet av offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en av lag och EU-regler definierad process för hur myndigheter skall hantera större inköp av varor eller tjänster. För företag innebär detta en stor möjlighet att få stora kontrakt även om det även kan medföra lite extra arbete.

Enligt en rapport från konkurrensverket gick en ”upphandlingspliktiga volymen”(mängden av inköp som behövde göras under formen offentlig upphandling) till uppemot 608 miljarder kronor 2010. Detta gjorda med beräkningar baserat på Sveriges BNP.

Med dessa siffrorna är det inte svårt att förstå hur värdefull denna marknaden är för privata aktörer. Men hur gör man då för att greppa tag i sin del av kakan? Det är här den så kallade anbudsprocessen kommer in. Ett ge ett anbud är helt enkelt att ge en offert på det som myndigheten efterfrågar i sin annons. Att vinna med sitt anbud är däremot inte alltid så enkelt då det oftast är väldigt många företag som är med i processen.

För att förbättra sina möjligheter tar därför många företag och hyr in experter inom området. Magnus Josephson är en av de mest väl ansedda konsulterna inom detta området och har förutom direkta konsulttjänster även en stor mängd information på både sin hemsida www.magnusjosephson.se och i sina många böcker inom området.

För att förbättra de anställdas kompetens inom området ytterligare så kan nästa steg vara att anmäla dem till en utbildning i ämnet. Detta är något som även de myndigheter som driver upphandlingarna brukar gå igenom för att kunna vässa upphandlingen och vara säker på att ställa rätt krav.