Vad är hit rate?

försäljning av bil

Inom affärsvärlden så finns det en otrolig mängd med olika ord och statistiska nyckelvärlden som på ett eller annat sätt skall hjälpa företag att tjäna pengar. Idag skall vi gå igenom en av dem.

Hit rate är ett mått som används främst inom försäljning och skall representera hur stor del av alla potentiella kunder som till slut gick hela vägen och kunde faktureras. Det hela brukar beskrivas i den mattematiska formeln vunna försäljningar delat med det totala antalet säljförsök. Detta kan i sin tur räknas in i kategorierna lyckade försäljningar, förlorade försäljningar och övergivna försäljningar.

Just namnet ”hit rate” kommer från sporten baseball där hit rate beskriver antalet träffar på bollen i förhållande till antalet slag gjorda. Detta är en metafor som översätts bra till säljvärlden då träffar på bollen motsvarar en försäljning och slag på boll motsvarar ett säljsamtal.

En försäljning behöver dock inte passa in i mallen ”säljsamtal” utan kan lika gärna vara i något helt annat format. Ett exempel på detta hittar vi till exempel i anbud till offentliga upphandlingar. Då en otrolig mängd företag varje gång tävlar om varje kontrakt så är det tufft att hävda sig utan rätt kompetens.

Istället är just hit raten ett bra nyckeltal när det kommer till att mäta sin effektivitet att nå det ouppnåeliga målet. Anbudskonsulten Magnus Josephson skriver om detta på sin hemsida där han tar olika företag som exempel och hur de har klättrat från en hit rate på

Ordet hit rate används på samma sätt inom många olika branscher där man måste göra flera försök för varje ”träff” men kan då även kallas andra saker så som close rate eller success rate.