Utbildning

Fordon som yrke

Fordon som yrke

För många så är körkort för bil en naturlig del i livet, det använder man sig av privat och för vissa så är körkortet nödvändigt då man inte har andra kommunikationsmedel att tillgå. Andra utbildar sig för att framföra fordon som yrke. Vill du köra tung lastbil så måste du utbilda dig för att få…

Utbildningar för företaget

Utbildningar för företaget

Ibland så finns den mesta kunskapen inom det egna företaget och ibland så måste man hämta in utbildningar externt för att få den kompetens som behövs. Det kan vara när ny programvara köps in och man behöver utbildning inom  denna programvara. Köper man in ny programvara så kan det vara nödvändigt att lära sig hur…